rounded corner

HRM-ondersteuning 

Wij weten uit ervaring dat de dynamiek binnen de machinebouw specifieke eisen stelt aan het HR-beleid. De sector is sterk conjunctuurgevoelig, wat zorgt voor een wisselende workload. Zowel bij de organisaties maar ook bij de medewerkers wordt er veel beroep gedaan op flexibiliteit. Niet alleen ondersteunen wij onze opdrachtgevers in het flexibeler inzetten van hun medewerkers, ook zoeken wij naar nieuwe kansen voor medewerkers wiens functie (tijdelijk) is komen te vervallen. Indien dit uiteindelijk moet leiden tot de beeindiging van een dienstverband, beschikken wij over de (juridische) kennis en de ervaring om beide partijen hier effectief en zo pijnloos mogelijk in te begeleiden. Ons doel daarbij is dat tijdens en na de beeindiging de beide partijen op goede voet met elkaar blijven, waardoor dure advocaten buiten de deur gehouden kunnen worden.