rounded corner

Recruitment 

Met haar brede netwerk binnen de maakindustrie is Stratiqs in staat om snel en effectief een vacature in te vullen. Wij streven ernaar om daarbij de kosten voor onze opdrachtgever zo laag mogelijk te houden. Ons netwerk biedt ons zoveel mogelijkheden dat advertentiekosten in de regel voorkomen kunnen worden. Door het intensieve contact dat we hebben met onze kandidaten weten we precies wie we aandragen. Wij volgen onze kandidaten tijdens hun loopbaan en dat levert ons een schat aan informatie op over hun kennis, hun kunde en hun ambities.